Cada vegada hi ha més associacions que comparteixen el nostre objectiu principal, el trastorn específic de llenguatge que no sigui un gran desconegut.

©atelca 2017 - atelca@atelca.org