Cada vegada hi ha més associacions que comparteixen el nostre objectiu principal, el trastorn específic de llenguatge que no sigui un gran desconegut.
  • Associació TEL Madrid


  • AFATEL Extremadura


  • Associació Espanyola de Logopedia, Foniatria i Audiología


  • Associació TEL Galicia


  • Associació TEL Granada


  • Associació Disfacia Sevilla


  • Associació TEL Valencia


  • Associació TEL Euskadi


©atelca 2017 - atelca@atelca.org